Binnenkort in verhuur

Veelzijdig wonen in Track

Grenzend aan het markante CAB, is Track het volgende deelproject dat binnenkort in verhuur gaat. Het betreft woningen in zowel het middenhuur- als vrije sectorsegment. Track bestaat straks uit 6 individuele gebouwen; 1st Track, 2nd Track, 3rd Track, 4th Track, 5th Track en 6th Track. 

Er is genoeg keuze; Track krijgt in totaal 242 woningen, verdeeld over deze 6 gebouwen, waarvan sommige onderling geschakeld zijn. Langs het spoor komen langgerekte bouwblokken in een u-vorm en aan de open parkzijde worden twee losse woonblokken gerealiseerd. Om te komen tot een mooie variatie heeft elk gebouw een eigen uitstraling. Hoewel de 6 gebouwen ieder hun eigen verschijning en architectuur hebben,  vormen ze toch samen één familie.

242 appartementen

Nabij centrum Utrecht

Duurzaam en groen

Prognose oplevering eind 2023

Diverse gebouwen zijn voorzien van pv-panelen

Middenhuur en vrije sector

Ontmoet je buren in de binnentuin

De woonblokken zijn gegroepeerd rondom een binnentuin, bedoeld als een gezamenlijke ontmoetingsplek voor de bewoners. De hele wijk krijgt een groen karakter waar slechts aan de randen en veelal alleen ondergronds ruimte is voor parkeren.

Essentieel voor jou als toekomstige bewoner is de nabijheid van het station Zuilen en de fietsvoorzieiningen. Zo is voor fietsers een nieuwe tunnel onder de spoorlijn gemaakt tussen de Locomotiefstraat en de Tweede Daalsedijk. Onder de wooncomplexen is er veel stallingsruimte gemaakt zodat je altijd je fiets veilig kwijt kunt.